Apartamente 1-2-3 camere, Bulevardul Gheorghe Sincai, nr. 15B, sector 3, Bucuresti, #274

Bulevardul Gheorghe Sincai, nr. 15B, sector 3 134234-lei

Scop: Insolventa
Tip anunt licitatie: Apartament
Data Licitatie: 12.05.2017
Localizare: Bucuresti
Suprafata: 26-88 m2
Camere: 1-2-3
Pret: 134234 -lei
Proprietate: Agent

Descriere

TRIBUNALUL  BUCUREŞTI - SECŢIA A VII A CIVILĂ

Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sector 6

DOSAR nr.: 32740/3/2013

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Nr. 32740/3/2013/1/12.05.2017 din 02.05.2017 

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Săvoiu Iulian, cod de identificare fiscală 26935608, cu sediul în Bucureşti, str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc.1, et.6, ap.25, sector 6, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă: 1B2722, tel 0730024551, fax 031/800.44.10, e-mail iuliansavoiu@yahoo.com, reprezentat prin asociat unic Săvoiu Iulian, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC POLYINVEST SRL, cod de identificare fiscală: 5110462, sediul social: Bucureşti, Str. Viitorului, nr. 96, sector 2, număr de ordine în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti: J40/577/1994, conform încheierii de ședință din data de 01.04.2016, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civilă, în dosarul nr. 32740/3/2013, anunţă scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a următoarelor bunuri imobile, toate situate în Bulevardul Gheorghe Sincai, nr. 15B, sector 3:

-        Apartament 2 camere, suprafata utila 52,89 mp, intabulat in CF nr. 210309–C1-U6, pret pornire 75.948 eur*;

-        Apartament 1 camera, suprafata utila 38,81 mp, intabulat in CF nr. 210309–C1-U7, pret pornire 58.919 eur*;

-        Apartament 1 camera, suprafata utila 33,26 mp, intabulat in CF nr. 210309–C1-U8, pret pornire 49.825 eur*;

-        Apartament 3 camere, suprafata utila 88,04 mp, intabulat in CF nr. 210309–C1-U10, pret pornire 134.234 eur*;

-        Apartament 1 camera, suprafata utila 26,56 mp, intabulat in CF nr. 210309–C1-U11, pret pornire 40.090 eur*.

*pentru bunurile imobile mai sus menționate se datorează TVA în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu dispozițiile art. 53 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenței, bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar sunt dobândite libere de orice sarcini, garanții reale mobiliare, drepturi de retenție de orice fel, ori măsuri asiguratorii.

Prima vânzare a bunurilor imobile mai sus menționate aparţinând societăţii falite se va organiza în data de 12.05.2017, ora 14.00, prin licitaţie publică cu strigare.

În cazul în care unul sau mai multe bunuri imobile nu se vând la primul termen de licitaţie, începând cu data de 19.05.2017, ora 14, se vor organiza alte 9(noua) licitaţii săptămânale, în fiecare zi de vineri, la aceeaşi oră 14, la același preţ de pronire al licitaţiilor.

Locul de desfăşurare a licitaţiilor este stabilit în str. Dreptăţii, nr. 14, bl. A2, sc.1, et. 4, ap. 18, sector 6, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie, respectiv pentru persoane fizice copie după cartea de identitate, iar pentru persoane juridice certificat constatator  recent eliberat de Registrul Comerţului.

În vederea înscrierii la licitaţie licitatorii, au obligaţia achitării sub sancţiunea excluderii de la licitaţie, cu cel puţin o oră înainte de începerea licitaţiei a caietului de sarcini în valoare de 1000 lei + TVA și a unei garanţii de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei care constituie  avans la plata preţului pentru adjudecatarul bunului. Adjudecatarul este obligat să aducă diferenţa de preţ dintre valoarea de adjudecare şi garanţia de participaţie în termen de 30 de zile de la data adjudecării bunului sub sancțiunea pierderii garanției de participare. Pasul de licitaţie este de 2% din preţul de pornire al licitaţiei. Publicitatea licitaţiei va fi asigurată prin publicarea unui anunţ în ziarul Bursa, online pe site-ul www.executari-insolvente.ro

Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunului imobil să anunţe în scris lichidatorul judiciar până la data licitaţiei.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

Pot participa la licitaţie toate persoanele juridice sau fizice care depun cu o oră înainte de începerea licitației, la locul de desfășurare a licitației menţionat mai sus, următoarele documente:

-   Cerere de înscriere la licitaţie;

-  Dovada existenţei persoanei juridice/fizice(copie Cod Unic de Inregistrare/ buletin sau carte de identitate);

-  Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice;

-   Împuternicire pentru persoana care participă la licitaţie și licitează în numele unei alte persoane;

-  Dovada achitării caietului de sarcini în valoare 1000 lei + TVA și a garanţiei de participare la licitaţie, care reprezintă 10% din valoarea bunului imobil mai sus menționat pentru care se înscrie la licitație. Toate sumele se vor achita în lei, iar pentru sumele in valuta, plata se va efectua in lei, la cursul de vanzare al Libra Bank din ziua achitarii pentru valuta EUR.

- Sumele în lei care depășesc 5.000 lei, se vor achita în contul RO25BREL0002001365610100, deschis la Libra Bank Magheru pe numele debitoarei SC POLYINVEST SRL, CUI 5110462.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar, atât prin email: iuliansavoiu@yahoo.com, cât și telefonic la numărul 0730.024.551.


Publicatie de vanzare


Alte licitatii ale agentului