Cota de 62,5% din Hala Ebos și Tratament termic - Faur, #532

piata charles de gaulle nr.13 1.099.500 EUR exclusiv TVA-lei

Scop: Insolventa
Tip anunt licitatie: Spatiu comercial
Data Licitatie: 17.03.2021
Localizare: Bucuresti
Suprafata: 4854 m2
Pret: 1.099.500 EUR exclusiv TVA -lei
Proprietate: proprietar

Descriere

EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL, Lichidator judiciar al ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL  organizează licitație publică deschisă, ascendentă cu strigare, în data de 17 martie 2021, ora 11:00, pentru valorificarea în bloc a următoarelor bunuri imobile și mobile:a)     Cota parte deținută de societatea ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL din imobilul identificat cu număr cadastral 227764, înscris în Cartea Funciară nr. 227764, situat în Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3, București, ce include:

·       cota de 59,6% din terenul în suprafață de 6.220 mp cu nr. cadastral 227764 și

·       cota de 62,5% din construcția edificată pe acesta – Hala Ebos și Tratament termic - cu o suprafață construită de 4.778 mp, cu nr. cadastral 227764-C1 și

·       cota de 50% din podul rulant montat pe hală, ce se valorifică împreună cu hala. Valoarea podului rulant este inclusă în valoarea construcției. Podul rulant este uzat, dar funcțional.

b)     Cota parte de 50% deținută de societatea ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL din imobilul cu număr cadastral 223134, înscris în Cartea Funciară nr. 223134, situat în Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3, București, ce include:

·       cota de 50% din terenul în suprafață totală de 2001,54 mp - nr. cadastral 223134 și

·       cota de 50% din construcții neterminate, degradate, astfel:

1.      C153 - filtru argilă cu suprafața de 224,7 mp - nr. cadastral 223134-C1,

2.      C154 - decantor, cu suprafața de 174,41 mp - nr. cadastral 223134-C2,

3.      C155 - bazin decantor cu suprafața de 118,23 mp - nr. cadastral 223134-C3,

4.      C159 - decantor sablaj cu suprafață de 66,6 mp - nr. cadastral 223134-C4.

c)     Cota parte de 50% aflată în patrimoniul societăţii ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL din blocul bunurilor mobile ce cuprinde:

1.   DISPOZITIV DE RIDICAT 

2.    MONOGRINDA – ELECTROPALAN

3.    DISPOZITIV INDOIT FIER BETON

4.  DISPOZITIV DE RIDICAT SARCINI.

Prețul de pornire a licitației pentru bunurile supuse valorificarii este de 1.099.500 EUR exclusiv TVA. 


Alte licitatii ale agentului