Vanzare Hotel Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 108, #510

Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 108 442.342-lei

Scop: Executare
Tip anunt licitatie: Spatiu comercial
Data Licitatie: 29.11.2017
Localizare: Mizil
Suprafata: 1200 m2
Camere: S+P+2
Pret: 442.342 -lei
Proprietate: Agent

Descriere

ZACO SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, anunta vanzarea prin negociere directa a proprietatii imobiliare apartinand debitoarei situata in Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 108, Prahova compusa din cladire hotel P+2E cu Scsol de 272,10mp, Scd de 816,30 mp, cladire (bucatarie fast-food) cu Scsol de 60 mp, cladire spalatorie S+P+1E cu Scsol de 52,50 mp, Scd de 124,74 mp, teren intravilan in suprafata totala de 1.465 mp, precum si mijloace fixe, obiecte inventar, materiale auxiliare ce deservesc construcțiile. 


Terenul de 1215 mp este inscris in Cartea funciara nr. 20918, nr. cadastral 20918, iar terenul de 250 mp este inscris in Cartea funciara nr. 20770, nr. cadastral 20770, terenuri asupra carora sunt instituite sechestre in favoarea SFO Mizil, ce vor fi radiate conform art. 53 din Legea nr. 85/2006, vanzare aprobata de Adunarea creditorilor din data de 10.05.2017. Imobilele edificate pe teren nu au autorizatie de constructie.

Cel mai mare pret oferit la data prezentului anunt este 442.342 lei (TVA inclus), pasul de supraofertare este de 10.000 lei. Persoanele interesate sunt obligate sa achizitioneze caietul de prezentare de la sediul lichidatorului şi sa depuna oferta impreuna cu taxa de garanţie de 50.000 lei pana la data de 29.11.2017. 

Negocierea si incheierea actului de adjudecare se va face la data de 04.12.2017 ora 15/00 la sediul lichidatorului din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax: 0244 519800.