Bunuri S-Karp Inc. in faliment, #554

Brasov

Scop: Insolventa
Tip anunt licitatie: Bunuri
Data Licitatie: 02.11.2022, ora 14
Localizare: Brașov
Proprietate: proprietar

Descriere

Subscrisul, Cabinet Individual de Insolvență POPA MARIA LUMINITA, în calitate de lichidator judiciar al societății debitoare S-KARP INC. SRL conform Sentinței civile nr. 578/SIND/22.06.2022, pronunțată în dosarul nr. 874/62/2020, aflat pe rolul Tribunalului Brașov - Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în conformitate cu dispozițiile art. 762 Cod proc. civ. și ale art. 156 din Legea  nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,

Anunță reluarea vânzării  prin licitație publică a bunurilor mobile deținute de societatea debitoare S-KARP INC. SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite), prezentate mai jos grupate pe loturi.

Licitația va avea loc la data de 02.11.2022 ora 14 în același loc, sediul lichidatorului judiciar, mai sus indicat.

La acest termen, licitaţia va începe de la 50% din preţul iniţial prevăzut în prezenta  publicaţie sau anunţuri.

Bunurile din patrimoniul debitorului S-Karp Inc SRL sunt oferite grupat în 4 (patru) loturi, din care  3 (trei) loturi, în funcție de cauza de preferință care a fost constituită asupra lor și un lot separat cuprinzând bunurile libere de sarcini

In vederea participării la licitație și pentru a lua cunoștință despre condițiile de desfășurare a licitațiilor persoanele interesate urmează să achiziționeze Caietul de sarcini, care conține și Regulamentul de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S- Karp Inc. SRL.

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar  sau va putea fi transmis prin e-mail, până cel mai târziu la data de 28.10.2022, costul acestuia fiind de 100 lei.

Realații suplimentare se pot obține de la lichidatorul judiciar.

tel. 0268 547 818, mobil: 0722228128, e-mail: office@insolventa-brasov.roPublicatie de vanzare