Teren arabil (17500 mp), localitatea Luna, jud. Cluj, #171

Luna, jud. Cluj 55000-lei

Scop: Insolventa
Tip anunt licitatie: Teren
Data Licitatie: 02.04.2018
Localizare: Luna, Cluj
Suprafata: 17500 m2
Pret: 55000 -lei
Proprietate: proprietar

Descriere

Subscrisa DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul in loc. Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud Cluj, cod fiscal RO27987796, numar inregistrare U.N.P.I.R RFO II – 0522, numar matricol 2A0522, reprezentata legal prin avocat Godorogea Daniel Lucian, in calitate de lichidator judiciar al societatii AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L., cu sediul social in localitatea Cluj-Napoca, str. Crinului, nr. 16, jud. Cluj, nr. de ordine in Registrul Comertului J12/2506/2006, CUI 18872630, desemnat in aceasta calitate prin sentinta civila nr. 1603/03.06.2013, pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj in dosarul cu nr. 7744/1285/2010 – in faliment, in bankruptcy, en faillite,

 

Supune vanzarii prin negociere directa pornind de la pretul de 55.000 lei, prin depunerea unei Oferte de Pret de catre persoana interesata, pentru vanzarea imobilului inscris in CF nr. 2382 al localitatii Luna avand nr. cadastral 1588/1, constand in:

 

·                     teren arabil in suprafata de 17.500 mp cu front la strada de cca 47.5 m situat intre localitatile Luna si Luncani, jud. Cluj, intr-o zona cu terenuri arabile. Imobilul beneficiaza de gaz si curent.

 

Perioada pentru depunerea ofertelor se va intinde pana la data de 02.04.2018, la sediul lichidatorului judiciar DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L. din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj. Oferta in vederea achizitionarii bunului imobil mentionat va putea fi inaintata, de asemenea, catre adresa de mail „administrativ@ddgi.ro”. Mentionam faptul ca in ipoteza in care vor fi inaintate lichidatorului judiciar mai multe oferte, oferta cea mai buna va fi cea care va contine pretul cel mai mare. Pasul de supralicitare este de 5% din pretul de pornire in situatia in care vor fi inaintate lichidatorului judiciar 2 sau mai multe Oferte de Pret.

Oferta de pret trebuie sa fie depusa in mod obligatoriu in intervalul de timp mentionat in prezentul Anunt si anume pana la data de 02.04.2018. La data incheierii procesului verbal de adjudecare, in urma aprobarii ofertei, se va achita o garantie de 10% din valoarea bunului pentru

ccare s-a depus oferta de pret. Diferenta de pret se va achita de catre adjudecatar in maximum 30 zile de la data intocmirii procesului verbal sub sanctiunea nerestituirii cautiunii achitate. Informatii suplimentare la numarul de telefon 0747512508, de luni pana vineri de la 10:00-17:00.

 

 


Alte licitatii ale agentului